Politika zasebnosti

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

1. Splošno

ATONIE, Tjaša Stojanoski s.p., Štefetova ulica 15, 4208 Šenčur je upravljavec osebnih podatkov (v nadaljevanju "Prodajalec"). Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov te spletne trgovine vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20, in vse nadaljnje veljavne spremembe, v nadaljevanju ZVOP) in skladno z Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 (v nadaljevanju GDPR). Osebni podatki, ki bodo zbrani zaradi te spletne trgovine, bo Prodajalec obdeloval izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Prodajalec bo zbiral le tiste podatke, ki bodo nujno potrebni za izvajanje registrirane dejavnosti. Osebnih podatkov Prodajalec ne bo posredoval nobeni fizični in pravni osebi.

2. Uporaba osebnih podatkov

Prodajalec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslove za dostavo;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • geslo v šifrirani obliki;
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Prodajalec zgornje podatke pridobiva na podlagi oddanih naročil v spletni trgovini, ob registraciji uporabnika in ob komunikaciji z uporabnikom preko elektronske pošte.

Osebne podatke bo Prodajalec zbiral in obdeloval le toliko dolgo, dokler ne bo dosežen namen zbiranja in obdelave teh podatkov, vendar ne dlje kot 10 let za registrirane uporabnike na spletni strani www.atonie.si oziroma za zmagovalce nagradnih iger oziroma dokler Prodajalec ne preneha izvajati svoje dejavnosti.

Prodajalec ne odgovorja, če vnešeni osebni podatki uporabnikov niso pravilni, popolni in ažurirani.

3. Piškotki in IP naslovi

Ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine Prodajalec dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Prodajalec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Prodajalec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Prodajalec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Skladno z ZVOP in GDPR je Prodajalec zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Prodajalec izrecno izjavlja, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Prodajalca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu z GDPR in ZVOP. Prodajalec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Prodajalec bo pošiljal promocijska obvestila samo v primeru, da se bo uporabnik nanje naročil oziroma se bo z njimi izrecno strinjal. Prodajalec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

5. Uporaba podatkov

Skladno z omejitvami ZVOP in GDPR se osebni podatki posredujejo sledečim uporabnikom:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Prodajalec se zavezuje, da z uporabnikom ne bo stopil v stik razen v primeru, da bi bilo tu nujno potrebno zaradi pravilne izvedbe nakupa oziroma zaradi težave pri registraciji ali pri nakupu v spletni trgovini.

Prodajalec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

6. Izvajanje politike zasebnosti

Vsi uporabniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov in vsi morebitni zaposleni pri Prodajalcu ali tisti, ki opravljajo delo za prodajalca na drugi pravni podlagi, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžni upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Osebni podatki se varujejo tudi po prenehanju obstoja Prodajalca.

V kolikor ima registriran uporabnik željo, lahko kadarkoli prekliče svojo registracijo s pisno izjavo poslano Prodajalcu po pošti na sedež podjetja oziroma po elektronski pošti na naslov info@atonie.si. V primeru, da ima uporabnik še neporavnane obveznosti do Prodajalca, mora te poravnati pred dejanskim preklicem registracije. Prodajalec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval tudi v primeru preklica registracije.

7. Vprašanja, težave, pojasnila glede varstva osebnih podatkov

Za vsa morebitna vprašanja, težave ali želje po dodatnem pojasnilu glede celotne politike zasebnosti, smo vam na voljo na info@atonie.si.